Indien

KolkataBland de mänskliga rättigheterna i Indien är kvinnors och barns rättigheter de mest eftersatta. FFIA:s bistånd till Indien går till att stödja barn och utsatta kvinnor. Kvinnor som råkat i svårigheter får rådgivning och någonstans att bo. Arbete sker också med syfte att göra dessa kvinnor mer ekonomiskt oberoende. Barn från slumområden stimuleras till skolgång och utveckling.  Vi har projekt för att öka medvetenheten om och förhindra våld på skolor och institutioner.

FFIA:s Indienbistånd stödjer en utveckling för att stärka barns och kvinnors rättigheter på olika sätt. Läs mer om projekten under respektive rubrik.