Indien

KolkataBland de mänskliga rättigheterna i Indien är kvinnors och barns rättigheter de mest eftersatta. FFIA:s bistånd till Indien går till att stödja barn och utsatta kvinnor. Kvinnor som råkat i svårigheter får rådgivning och någonstans att bo. Arbete sker också med syfte att göra dessa kvinnor mer ekonomiskt oberoende. Barn från slumområden stimuleras till skolgång och utveckling.

Ett hundratal övergivna barn bor på de fyra barnhem som FFIA ger bistånd till i Indien. Det handlar om barn som av olika orsaker inte kan komma ifråga för adoption, oftast med svårare mentala eller fysiska handikapp.

FFIA:s Indienbistånd försöker stödja en utveckling för att stärka barns och kvinnors rättigheter på olika sätt. Läs mer om projekten under respektive rubrik.