Ahmedabad

Akhand Jyot Foundation

Målet för sponsorprogrammet i Ahmedabad är att fattiga människor ska bli oberoende och självförsörjande.

I Ahmedabad stödjer FFIA skolbarn i ett sponsorprogram, som leds av organisationen Akhand Jyot Foundation. Denna organisation är verksam inom den sociala sektorn med målsättningen att hjälpa familjer bort från slum och fattigdom.

Ahmedabad

Sponsorprogrammet omfattar nu ca 190 skolbarn i åldrarna 6-17 år. Barnen bor med sina familjer i plåtskjul eller små lerhus utan sanitära anordningar. Familjerna är i de flesta fall stora och mycket trångbodda. Föräldrarna vill att deras barn ska få gå i skola men det är en tung ekonomisk börda för dem. Genom ekonomiskt stöd från sponsorer i Sverige kan skolgång bli möjlig.

Syftet med Sponsorprogrammet är att ge barnen grundutbildning så att de sedan lättare ska kunna skaffa arbete eller fortsätta med vidareutbildning. Genom att de får en grundutbildning ges de också möjlighet att tillgodogöra sig mer i livet och de får en i möjligaste mån högre livskvalitet.

Sponsorprogrammet fungerar mycket bra sedan mitten av 80-talet. Organisationen gör ett beundransvärt arbete. De ger barnen stöd genom gruppaktiviteter och oavbruten omtanke och uppmärksamhet. De tar med barnen ut på olika fritidsaktiviteter såsom festivaler och firande av traditionella högtider.

Barnen får hjälp med läxläsning och lär sig hygien. Under skollov anordnas utflykter, idrottstävlingar m.m. Det är viktigt att de får en meningsfull fritid med ordentlig sysselsättning. Annars kan det bli problem med barn som bara driver omkring.