Kolkata

Madhur Muskaan - Beautiful Smilekolkata2

Indian Society for Rehabilitation of Children (ISRC)  bildades 1981 med syfte att kunna ge god vård och rehabilitering till barn.  Idag driver organisationen barnhem för övergivna barn och man arbetar för att få dem adopterade inom landet eller internationellt.

I projektet Madhur Muskaan finns ett mindre antal mentalt och/eller fysiskt handikappade, övergivna barn som tas omhand. Dessa barn har skador som gör det omöjligt att finna adoptivhem till dem. Barnen behöver vård och speciell omvårdnad för att kunna utvecklas och leva ett drägligt liv. Det är till detta projekt, Beautiful Smile, vi riktar vårt biståndsstöd. Läs mer på Barn på jordens hemsida.

Bästa FFIA bidragsgivare!

Några av de projekt FFIA har i Indien har drabbats av en regelförändring som medför att vi nu måste organisera dessa projekt på ett annat sätt. Förändringen beror på att den Indiska Centralmyndigheten för adoptioner (CARA) utfärdat nya riktlinjer för adoptionskostnader och bistånd till de organisationer som har licens för adoptionsverksamhet. För oss handlar det om SOFOSH i Pune, Indian Society for Rehabilitation of Children i Kolkata och Asha Sadan i Mumbai. FFIA har under många år haft biståndsprojekt till stöd för de handikappade barnen på dessa barnhem, de barn som inte kommer ifråga för adoption. I Pune har biståndet gått enbart tillbarnhemmet TARA som är en egen enhet men tillhör SOFOSH. I Kolkata finns en liknande uppdelning för projektet Madhur Mushkan. I Mumbai har stödet getts rent allmänt till handikappade eller sjuka barn på barnhemmet Asha Sadan.Enligt de nya reglerna i Indien får licensierade barnhem inte längre ta emot donationer frånadoptionsorganisationer. För att projekten ska kunna drivas vidare har projektledarna i de tre berörda projekten bildat en ny förening med namnet Barn På Jorden (Earth Child Association) Denna förening kommer fortsättningsvis att ta hand om projekten på samma sätt som FFIA tidigare gjort och vår förhoppning är att ni även fortsättningsvis vill stödja projekten. Ordförande i föreningen är Eva Minton och de övriga styrelseledamöterna är Carin Fremling och Bertil Reis. Katrine Fundin är revisor i föreningen.

Alla inbetalningar som gjorts till FFIA Bistånd för de ovan nämnda projekten har överförts till den nybildade föreningen. 

Kontaktinfo för Barn på Jorden (Earth Child Association)

Allmänt och Pune: Eva Minton 040-450185 eva.minton@tele2.se
Pune: Carin Fremling 070-2996404 carin.fremling@nuinternet.com
Kolkata: Katrine Fundin 08-55066426 kakan@tyfon.com
Mumbai: Bertil Reis 031-411901 bertil.reis@lucere.se
Hemsida: www.barnpajorden.org