Madurai

Kvinnohuset Sudhanthra 

Sedan våren 1998 stöder FFIA ett projekt för utsatta kvinnor i Sydindien, kvinnohuset Sudhanthra i Madurai. Kvinnohuset arbetar med rådgivningen till kvinnor som hamnat i svårigheter.

Sudhantra

Verksamheten startade på allvar under 1997 men har även tidigare drivits mer eller mindre i ideell form. Sudhanthra hyr övervåningen hos Peoples´ Watch, en organisation som arbetar med mänskliga rättigheter. Där är omkring 40 anställda som arbetar med olika projekt . Bl.a framställer man publikationer, driver utbildning i skolor, håller föredrag, anordnar konferenser och utövar påverkan på olika samhällsinstanser. Sudhanthras verksamhet ligger på sätt och vis inom ramarna för deras arbete men på ett mer praktiskt plan. 

Bland de mänskliga rättigheterna i Indien är kvinnors och barns rättigheter de mest eftersatta och det är för att förbättra den situationen som Sudhanthra verkar. Medarbetarna på Sudhanthra tar emot kvinnor som hamnat i problem, t.ex att de eller deras barn blivit utsatta för psykisk eller fysisk misshandel, vårdnadstvister, förhandlingar vid separationer eller skilsmässor m.m. 

En del kvinnor blir hänvisade från polisen till Sudhanthra, som även kan ge akut beskydd i form av bostad. De utsatta kvinnorna får också stöd och hjälp vid kontakter med polis, domstol, advokater osv av kvinnohuset. Sudhanthra utför ett fantastiskt arbete för andra människor och personalen ger mycket av sig själv för att hjälpa andra.