Mumbai

Asha Sadan

I stadsdelen Umerkadhi, centralt i jättestaden Mumbai på den indiska subkontinentens västra kust ligger barnhemmet Asha Sadan. Från gatan syns inget av den verksamhet som bedrivs här. I den höga muren finns bara en dörr, över den sitter skylten som visar att här bedriver MSWC sin verksamhet. MSWC står för Maharashtra State Women's Council. Maharashtra är den delstat Mumbai ligger i, och kvinnorådet som driver verksamheten på Asha Sadan är en frivilligorganisation. Organisationen är godkänd av delstatsregeringen, som också bidrar till barnhemmet med ca 100 kr per barn och månad. Det räcker inte ens här i Indien, man är beroende av bidrag och donationer för sin verksamhet. 

förskola1Asha Sadan fick för några år sedan pris som Indiens mest välskötta barnhem, men som besökare på barnhemmet ser man med svenska ögon alla brister i barnens liv och miljö. I det här projektet satsar vi på att hjälpa de allra svagaste, de sjuka barnen. Hittebarnen är ofta i dålig kondition när de kommer till Asha Sadan, och kan behöva isoleras för att inte sjukdomar ska spridas till de andra barnen. Vi hjälper till med pengar till inköp av medicin och vacciner, och vi betalar sjukhusvård för de barn som är för sjuka för att vårdas på Asha Sadans sjukavdelning. 

Bästa FFIA bidragsgivare! 

Några av de projekt FFIA har i Indien har drabbats av en regelförändring som medför att vi nu måste organisera dessa projekt på ett annat sätt. Förändringen beror på att den Indiska Centralmyndigheten för adoptioner (CARA) utfärdat nya riktlinjer för adoptionskostnader och bistånd till de organisationer som har licens för adoptionsverksamhet. För oss handlar det om SOFOSH i Pune, Indian Society for Rehabilitation of Children i Kolkata och Asha Sadan i Mumbai. FFIA har under många år haft biståndsprojekt till stöd för de handikappade barnen på dessa barnhem, de barn som inte kommer ifråga för adoption. I Pune har biståndet gått enbart till barnhemmet TARA som är en egen enhet men tillhör SOFOSH. I Kolkata finns en liknande uppdelning för projektet Madhur Mushkan. I Mumbai har stödet getts rent allmänt till handikappade eller sjuka barn på barnhemmet Asha Sadan. Enligt de nya reglerna i Indien får licensierade barnhem inte längre ta emot donationer från adoptionsorganisationer. För att projekten ska kunna drivas vidare har projektledarna i de tre berörda projekten bildat en ny förening med namnet Barn På Jorden (Earth Child Association).

Denna förening kommer fortsättningsvis att ta hand om projekten på samma sätt som FFIA tidigare gjort och vår förhoppning är att ni även fortsättningsvis vill stödja projekten. Ordförande i föreningen är Eva Minton och de övriga styrelseledamöterna är Carin Fremling och Bertil Reis. Katrine Fundin är revisor i föreningen.

Föreningen kommer även att ha ett biståndsprojekt för barnhemmet Shreevatsa som också tillhör SOFOSH. På detta barnhem finns föräldralösa och övergivna barn utan handikapp.
 
Alla inbetalningar som gjorts till FFIA Bistånd för de ovan nämnda projekten har överförts till den nybildade föreningen. 

Kontaktinfo för Barn på Jorden (Earth Child Association)

Allmänt och Pune: Eva Minton 040-450185 eva.minton@tele2.se
Pune: Carin Fremling 070-2996404 carin.fremling@nuinternet.com
Kolkata: Katrine Fundin 08-55066426 kakan@tyfon.com
Mumbai: Bertil Reis 031-411901 bertil.reis@lucere.se
Hemsida: www.barnpajorden.org