Pune

TARA Habiliteringscenter

Tara-Mars-2009-106Vad händer med de barn i adoptionsländerna som har ett allvarligt fysiskt eller psykiskt handikapp? Det är inte troligt att de kommer ifråga för adoption. Inte heller är det så att de omfattas av den mest grundläggande sociala tryggheten som vi tycker är så självklar för barn hos oss, oavsett om de har ett handikapp eller inte.

FFIA:s bistånd till Pune kanaliseras via en organisation för socialt arbete, SOFOSH - Society of friends of the Sasson hospitals, i Pune. FFIA har varit med om att bygga upp en verksamhet för barn som inte får ett hem. Verksamheten heter sedan 2008 Tara och är ett nyuppbyggt hem för 24 svårt fysiskt och psykiskt handikappade barn. Detta hus är avsett att vara barnens permanenta hem. 

En utmaning som barnhemmet står inför är de barn som överges och som är HIV-positiva. De barnen behöver också omsorg och en trygg plats och man hoppas kunna räcka till även för dem. Verksamheten är beroende av ekonomisk hjälp utifrån och vi hoppas att många familjer vill göra en insats för dessa barn. Enklast görs det genom att vara regelbunden autogivare men naturligtvis kan även enstaka insättningar göras till projektet. Läs mer på www.barnpajorden.org

Bästa FFIA bidragsgivare!

Några av de projekt FFIA har i Indien har drabbats av en regelförändring som medför att vi nu måste organisera dessa projekt på ett annat sätt. Förändringen beror på att den Indiska Centralmyndigheten för adoptioner (CARA) utfärdat nya riktlinjer för adoptionskostnader och bistånd till de organisationer som har licens för adoptionsverksamhet. För oss handlar det om SOFOSH i Pune, Indian Society for Rehabilitation of Children i Kolkata och Asha Sadan i Mumbai. FFIA har under många år haft biståndsprojekt till stöd för de handikappade barnen på dessa barnhem, de barn som inte kommer ifråga för adoption. I Pune har biståndet gått enbart tillbarnhemmet TARA som är en egen enhet men tillhör SOFOSH. I Kolkata finns en liknande uppdelning för projektet Madhur Mushkan. I Mumbai har stödet getts rent allmänt till handikappade eller sjuka barn på barnhemmet Asha Sadan.Enligt de nya reglerna i Indien får licensierade barnhem inte längre ta emot donationer frånadoptionsorganisationer. För att projekten ska kunna drivas vidare har projektledarna i de tre berörda projekten bildat en ny förening med namnet Barn På Jorden (Earth Child Association)

Denna förening kommer fortsättningsvis att ta hand om projekten på samma sätt som FFIA  tidigare gjort och vår förhoppning är att ni även fortsättningsvis vill stödja projekten. Ordförande i föreningen är Eva Minton och de övriga styrelseledamöterna är Carin Fremling och Bertil Reis. Katrine Fundin är revisor i föreningen.

Alla inbetalningar som gjorts till FFIA Bistånd för de ovan nämnda projekten har överförts till den nybildade föreningen.  

Kontaktinfo för Barn på Jorden (Earth Child Association)

Allmänt och Pune: Eva Minton 040-450185 eva.minton@tele2.se
Pune: Carin Fremling 070-2996404 carin.fremling@nuinternet.com
Kolkata: Katrine Fundin 08-55066426 kakan@tyfon.com
Mumbai: Bertil Reis 031-411901 bertil.reis@lucere.se
Hemsida: www.barnpajorden.org (under uppbyggnad)

Indien-feb-06-098