Årsmöte 14/5-2020 kl. 18.00

Årsmöte 2020

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte 14/5 2020, kl 18.00.

I år erbjuder vi möjlighet att delta via webmöte. Beroende på Covid-19 läget vid mötestillfället kan mötet helt komma att hållas som webmöte.

Skulle Covid-19 läget tillåta kommer vi att hålla mötet som en kombination av fysiskt möte och webmöte, dvs de som kan och vill är välkomna till möteslokalen.

Möteslokalen är I sådana fall belägen på adressen:
Chalmers Teknikpark
Sven Hultins gata 9C, 3tr, Göteborg.

Dörren är låst så ring 0709583435 för att bli insläppt Spårvagn nr 13 eller 7 från Drottningtorget eller buss 16 från hållplats Nordstan är förslag på kollektivtrafikförbindelser. Stig av vid hållplats Chalmers. Därifrån får man ta en promenad på 7-10 minuter. Man kan också åka buss 55 från t.ex Lilla Bommen eller Brunnsparken. Åk till ändhållplatsen "Sven Hultins plats" och promenaden blir då bara ett par minuter lång.

Välkomna!