Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmöte den 5/5 2021, kl 18.00. I år kommer mötet att hållas som webmöte med anledning av Covid-19.

Vi vill ha din anmälan om deltagande senast 2/5 2021 - sänd till info@ffia.se

I anmälan vill vi att du anger till vilken e-postadress du vill att vi sänder inbjudan till webmöte.
Senast 4/5 kommer vi att skicka ut en länk för anslutning till webmötet. Vi kommer att använda oss av applikationen Microsoft Teams. Det går bra att ansluta  utan att ha denna applikation nedladdat till sin dator/telefon. Då väljer man bara "anslut via internet" när frågan om hur man vill ansluta visar sig på skärmen.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan mötet, dvs senast den 14 april.

Välkomna!

Styrelsen genom 

Monica Fagerberg
Ordförande