Brasilien

FFIA samarbetade med Brasilien från 1988 till 1999. Samarbetet skedde direkt med Juizado de Menores (domstol för minderåriga) som var ansvariga för övergivna eller omhändertagna barn. Varje delstat hade flera domstolar och FFIA hade samarbete med flera delstater.

Anställda representanter för FFIA i Brasilien har varit:

Kicki Larsson Curitiba, Paraná 1988 - ca 1991 senare arbetat på FFIAs kontor i Gbg
Annika Rydberg, Sao Paolo 1988 - ca 1993 senare arbetat på FFIAs kontor i Gbg
Anacleto de Paula, Recife, Pernambuco 1989 - 1999
Annika Palm, Sao Paolo 1995 --
Jill Östrand Freytag, Sao Paolo Senare på 90-talet
Regina Pereira, Belem, Para 90-talet
Alaide Nyberg, Porto Velho 90-talet
m.fl.

Efter att Brasilien ratificerat Haagkonventionen blev organization/administration omkring adoptioner krångligt och även själva licensförfarandet för utländska organisationer blev komplicerat. FFIA hade auktorisation under några år efter ratifikationen, men la så småningom ner verksamheten då det blev få barn, mycket kostsamt och komplicerat.

Samarbetstid: 1988 - 1999

Antal barn: 222

Flest barn från Sao Paolo 95 (olika domstolar)
Curitiba 45
Recife 40 (olika domstolar)

Brasiliendia