Guatemala

FFIA samarbetade med Guatemala under 17 år med början 1983. Socialarbetaren  Guisella  Orellana Stormont var den som de första åren fungerade som  FFIAs kontaktperson i landet. Hon hade  samröre med katolska institutioner på flera håll i landet. 

Vid den tidpunkten rådde en mycket svår politisk situation i landet,  Mayaindiarna var  svårt utsatta och ständiga räder mot indianbyar från militärpolisens sida resulterade i att familjer  splittrades eller  utplånades. En del av de barn som kom genom FFIA under den första perioden hade mist sina familjer. Senare var det i de flesta fall barn som lämnats av ensamstående ogifta kvinnor.   

I slutet av 80-talet skapades samarbete med Mia Hederström och organisationen ASAM.  Ett fåtal adoptioner kom från Casa Guatemala.

Samarbetsår: 1983 - 2000 

Antal barn: 169 

Kontaktpersoner: 
Sra.  Guisella  Orellana  Stormomt   

Sra. Mia Hederström 
Mail:  miahederstrom@hotmail.com