Additional Remand Home, Mumbai

Additional Remand Home är ett statligt barnhem som drivs av Children´s Aid Society. Det ligger i utkanten av Mumbai och ockuperar ett helt kvarter. Där fanns på 1980-talet uppemot 600 barn från 2 års ålder och upp till 18 år. Barnhemmet  var mycket fattigt och i dålig kondition. I stort sett alla barn som kom härifrån till Sverige var sjuka på ett eller annat sätt, förkylda, öron- och ögoninflammationer, skabb och löss var mycket vanligt.  Barnens boendeförhållanden var urusla, de sov på stengolvet med i bästa fall en liten filt över sig. De sanitära förhållandena var under all kritik. För de flesta barn var tiden på Additional Remand Home en traumatisk upplevelse. 

Barnen som kom hit var nästan alltid hittebarn från Juvenile Court (numera Child Welfare Board), helt övergivna barn där man inte hade någon information om föräldrar.  De hade i de flesta fall blivit funna av polisen eller lämnade till polisen av någon som funnit barnet ensamt och övergivet. På Juvenile Court startade man då en utredning för att försöka finna föräldrarna och barnet placerades under tiden på ett barnhem. De flesta barn över 2 år kom till Additional Remand Home. Barnhemmet finns kvar (2014) men har inte längre så små barn.

Samarbetstid:  1980-1983

Antal barn: 46 

Nuvarande namn och adressuppgift (källa internet 2014) 
THE NEW OBSERVATION HOME,   MANKHURD (ESTD : 1939) 

The Home has facilities for boys in the age group of 5 to 12 years. Although this is  an Children's Home, for all practical purposes, it functions like an open institution. The atmosphere is homely and relaxed in keeping with the needs of the children falling in the tender age group.     

The missing children, run away children victim children, child beggars, rescued child laborers etc. are produced before the Child Welfare Committee as the 'children in need of care and protection'. The cases are assigned to Probation Officers for investigation and further follow-up. The techniques of case work are applied by Probation Officers to build self confidence of children, encouragement, reassurance, emotional support and reality orientation etc. 

These children are brought to this home by Police or NGO and then admitted as per the Juvenile Justice [care and protection] Amendment Act.  2006 on the order of Child Welfare Committee (CWC). 

Capacity of the  Home : The capacity of this home stands at  200 boys in the age group of 6 to 12 years. 

Contact Us at 
Superintendent 
NAVIN BAL GRIHA  
Sion  Trombay Road, 
Mankhurd,  Mumbai- 400088. 

Ph: 022 2551 4561. 
Email : mankhurd@casmumbai.org