Historik

Kontaktperson i Sverige för detta barnhem var Dorothy Aronsson, grundare av föreningen Sydindiska Adoptioner. Denna organisation samgick med Alla Barns Vänner, men då den senare avvecklades hamnade kontakten hos FFIA. Robert Aronsson, gift med Dorothy, var under ganska många år därefter styrelseledamot i FFIA. Makarna Aronsson bodde under den tiden i Alafors utanför Göteborg.

Barnhemmet ligger i Porur, utanför Chennai. Det drevs under FFIA:s samarbetstid med stöd av Örebromissionens bistånd och ungefär 100 barn fanns på barnhemmet. Dorothy Aronssons föräldrar startade och drev barnhemmet under många år. Det var ett förhållandevis välskött och fint, kristet barnhem där barnen fick bra vård.

Barnhemmet finns fortfarande kvar (2014).

Samarbete under åren 1983 - 1990

Antal barn: 13

Barn som kom efter 1987 processades via Socsead i Trichy

http://www.faithhome.se/indien.html