GKF, Grace Kennet Foundation, Madurai, Syd-Indien

GKF är ett stort sjukhus i Madurai. Under 1980-talet startade FFIA ett samarbete och dåvarande Director Dr. Ravi Kumar, som också besökte Sverige tillsammans med advokaten Henri Tiphagne. Inom sjukhuset fanns en avdelning för barn som saknade föräldrar. Så småningom byggdes ett separat barnhem inom sjukhusområdet som fortfarande (2014) finns kvar.

Sjukhuschef efter Dr. Ravi Kumar (som avled) blev Dr. Samuel Dodd,

Adress:
Grace Kennett Foundation
34, Kennett Road
Madurai 625 010
India

tel. 452/60 18 49 el. 60 17 67

Samarbetstid: 1988 - 2001

Antal barn: 22