Rescue Home Asha Sadan, Mumbai

Barnhemmet drivs av organisationen Maharastra State Womans Council, MSWC. Det ligger vägg i vägg med f.d. Juvenile Court som numera heter Juvenile Welfare Board. Hit kommer alla hittebarn. En del av dem placeras därefter på Asha Sadan, en del på andra barnhem.

Asha Sadan är ett kombinerat barnhem och undsättningshem för ogifta kvinnor. Många av de barn som kommer härifrån har kända föräldrar eller i vart fall känd mor.

Mrs. Korshed Aga var ordförande de första åren. Ms. Alka Mahtre var barnhemsföreståndarinna under väldigt många år, hon pensionerades i början av 2000-talet. Hon känner igen de flesta av våra barn.

Asha Sadan är ett stort och välrenommerat barnhem.

Samarbetstid: 1980 - 2010

Antal barn : 92

Adress:
MSWC Asha Sadan
Asha Sadan Marg,
Umerkhadi, Mumbai - 400009
INDIA

Tel. No.:
+91 22 2371 5477
+91 22 2374 0397
Fax: +91 22 2370 1281
Email: ashasadanmswc@gmail.com

Besöksdagar endast visa dagar i veckan. Man måste informera innan man kommer.

Mrs Alka MahtreBarnhemsföreståndarinna från 80-talet fram till cirka 2005:
Mrs. Alka Mahtre
Mrs. Mathre har ff kontakt med många barn och känner igen de flesta. Hon har varit på besök i Sverige.

Ordförande i MSWC är den som skall kontaktas i adoptionsärenden.

Tidigare ordföranden: 80:talet: Mrs. Korshed Aga, då FFIAs flesta adoptioner därifrån ägde rum. Därefter Mrs. Saroj Apte och sist Mrs Susheta Vaidya

Man får kolla på deras hemsida för aktuella kontaktpersoner http://mswcindia.org/About%20Asha%20Sadan/M__145

Historik Asha sadan