SOFOSH, Pune

Society of Friends of Sassoon Hospital, SOFOSH, Pune 

Kontakten med SOFOSH och barnhemmet Shreevatsa kom till FFIA I mitten av 80-talet efter att tidigare varit knuten till ISIA, en organisation som lades ner. Eva Minton var den person som på 70-talet förmedlat barn från kontakten privat, och hon har därefter varit knuten till FFIA som styrelseledamot och även kontaktperson gentemot familjerna i Sverige.   

Dipika  Maharaj Singh har varit ledande figur i organisationen under alla år.  Från den 1 januari 2016 har  Dipika lämnat sitt uppdrag/styrelsen i  Shreevatsa och SOFOSH. Vill man ha kontakt med  Dipika eller  Shreevatsa kan man kontakta Eva  Minton (se nedan). 

Dipika--CoSOFOSH bedriver även barnhemmet TARA för barn med särskilda behov och handikapp. 

Adress och telefonnummer till barnhemmet SHREEVATSA i  Pune: 
SOFOSH   (Society of Friends of Sassoon Hospital) 
Sassoon General Hospital 
PUNE 411 001 

Tel. +91 202 612 46 60   
Mail:  director@sofosh.net 

Eva Minton är kontaktperson i Sverige för adoptivföräldrar och adopterade och har även fungerat delvis som handläggare under alla FFIAs adoptioner. Hon är även styrelseledamot i FFIA. 

Kontakt med Eva  Minton:   
eva.minton@tele2.se  eller per telefon 040-450185 eller 0708 450186.