Kenya

I Kenya samarbetade FFIA med Little Angels  Network (LAN) som är den största adoptionsorganisationen i Kenya. Den ansvariga adoptionsmyndigheten heter  Children's services (CS)(2014) och den avdelning inom CS som granskade adoptionsansökningar heter National Adoption  Committée (NAC).   

När adoptionsansökan från familjen godkänts, gjordes sammankopplingen med ett barn av LAN.    

Barnen kom från något av alla de barnhem som Little Angels  Network samarbetade med runt om i Kenya. En del barnhem ligger i Nairobi området, de andra runt om i landet. 

De flesta barnen var övergivna, en del redan vid födseln av en ensamstående mamma som inte kunde ta hand om sitt barn.  Andra barn övergavs senare  pga sociala svårigheter i familjen. 

De familjer som adopterade barn från Kenya var tvungna att vistas i landet under hela processtiden vilket kunde innebära sju-åtta månader eller mer. Under denna tid bodde barnet tillsammans med den blivande adoptivfamiljen. 

Samarbetstid: 2008 - 2014     

Antal barn:  3  (kom 2010 - 2011) 

Samarbetspartner:
Little Angels Network Society 

Kontaktadress: 
Wood Avenue and Kindaruma Road Junction 
PO Box 43092 00100 GPO  
Nairobi, Kenya 
Cell: +254 724 941 326 / +254 786 941 326 
www.littleangelsnetwork.org 

Kontaktperson: 
Susan Otuoma 
Chief Executive Officer  
Emailsusan@littleangelsnetwork.org