Kina

FFIA var den första  adoptionsorganisation i världen som fick  en  samarbetsöverenskommelse med Kina. Det var 1991. (Se Historik). 

De första åren skedde utländskt adoptionssamarbete i Kina genom både  Justirieministeriet och Civilministeriet. Efter några år slogs de samman och bildade då CCAA, China Center  of Adoption  Affairs. År 2011 fick myndigheten ett mer omfattande arbetsområde och bytte namn till CCCWA, China Center for Childrens Welfare and Adoption.

Wang Fang Kontaktperson I

Kontaktperson:  Wang Fang 

BJRITS:
Beijing Jade-Rainbow International Travel Service Co. Ltd.    
Room 815, 8th Floor. No.186, Li Tang Lu Road. 
Chang Ping Dist. Beijing.    
People's Republic of China 
Tel;  0086 10 84819367 
Fax; 0086 10 84815352 

E-post: 13801168425@139.com    


Ministry of Justice
1991 - 1996 


CCAA1996 - 2011 

CCCWA2011 - 2014 

Antal barn: 1622

Namnloes

 

PROVINSFÖRDELNING ANLÄNDA BARN FFIA 

Provins