Rumänien

FFIA:s samarbete med Rumänien startade 1991. Det  kom barn från de stora statliga institutionerna runt om i landet.  Så småningom förändrades lagverket och adoptionerna blev bättre reglerade mot mitten av 90-talet. Man började använda sig av fosterhem i större utsträckning och försökte stänga de största och sämsta institutionerna.   

FFIA fick barn från ett antal olika institutioner

1991 - 1997 var  Draga  Filipciuc  FFIAs representant i Rumänien. Från 1998 infördes nya regler att samarbete skulle ske mot en Rumänsk auktoriserad organisation. Därefter (från 1998) samarbetade FFIA med i huvudsak  Copii  Fericiti och vid några enstaka ärenden  Scandacpedia. Kontaktperson för  Copii  Fericiti var  Nicoleta  Bobe. 

Samarbetstid: 1991 - 2001 

Antal barn:197

 

 

 

 

 

Rumänien 90-tal