Sri Lanka

FFIA började samarbeta med Sri Lanka redan 1982. Vid den tidpunkten hade väldigt stor verksamhet uppstått med många privata adoptioner. Adoptioner var omdiskuterade och inte väl  kontrollerade.  FFIA:s första kontakt blev barnhemmet St.  Leonard´s  Home i  Gampola, utanför Kandy.  Lucien och  Padma Fernando bodde där, han advokat och hon socialarbetare, och de hade tidigare hjälpt svenska par adoptera privat.   

På 80-talet förekom privata adoptioner parallellt med de som organisationerna förmedlade. En sådan kanal var St. Lewis  Children´s  Home i  Katana. Denna kontakt styrde FFIA upp och tog upp ett samarbete. Det var Ira och Chris Fernando i  Katana som drev verksamheten.   

FFIA övertog några ärenden från SLBV (nuvarande BV) under en period då de var förhindrade att arbeta med adoptioner, år 1991. Det var kontakten  Friends in  Need  Society i  Kurunegala. Det var  Lalitha och  Shelton  Amarajeewa, båda socialarbetare, som drev den verksamheten.   

1992 kom nya regler att införas i Sri Lanka och all förmedling skulle ske direkt från centralmyndigheten Department of Probation and Child Care Services, DPCCS. Inga privata barnhem eller aktörer tilläts längre ha ett direkt samarbete med utländska organisationer. Antalen adoptioner sjönk drastiskt och under de senaste 10 åren har Sri Lanka endast förmedlat ett 50-tal barn till utlandet årligen. Sedan 2014 kan utländska adoptivföräldrar endast ansöka om barn med särskilda behov.  

Samarbetstid: 1982 - 2014   

 

Bilder Sri lanka