Vietnam

FFIA hade adoptionssamarbete med Vietnam 2004 - 2009

FFIA hade registrerat kontor enligt reglerna och en anställd representant: 
Mr Dai Trieu Van. Barnen kom från något av de statliga barnhemmen i de provinser FFIA hade samarbete med. De flesta av FFIAs barn kom från södra Vietnam, Vung Tao och Ho Chi Minh City. 


MrvanBilden: Mr. Dai tar emot FFIAs licens för adoptionssamarbete i Vietnam av Mr.  Long, director för dåvarande adoptionsmyndighet på  Ministry  of  Justice. 

Samarbetsperiod: 2004 - 2009 

Samarbetet upphörde då gällande myndighetsavtal med Sverige upphörde. 
Antal barn: 63 

Flest barn från: 
Vung Tao:  44 
Bac Kan:  7 
Ho Chi Minh  City:  6 

 Diaviet