Vietnam

FFIA hade registrerat kontor enligt reglerna och en anställd representant, Mr Dai.
Barnen kom från något av de statliga barnhemmen i de provinser FFIA hade samarbete med. De flesta av FFIAs barn kom från södra Vietnam, Vung Tao och Ho Chi Minh City. Samarbetet upphörde då gällande myndighetsavtal med Sverige upphörde. 

FFIA hade adoptionssamarbete med Vietnam 2004 - 2009

Antal barn: 63 

Flest barn från: 
Vung Tao: 44 
Bac Kan: 7 
Ho Chi Minh City: 6 

Stat