Föreningar för adopterade och adoptivfamiljer

Adoptivfamiljer

EAF, Ensamstående Adoptivföräldrars Förening, intresseorganisation 
Adoption og Samfund, Danmark, organisation för adoptivfamiljer
Barnlängtan, förening för ofrivilligt barnlösa
LKG, föreningen för föräldrar med barn med läpp och gomspalt
Adoptivfamiljer och adopterade från Chile 
Kinaförening i Sverige , intresseförening adoptivbarn fr Kina
Sanuk, Förening för adopterade och adoptivfam m barn från Thailand
Vietnams vänner , intresseförening adoptivbarn fr Vietnam 
Adoptera från Sydafrika   - En resurs för familjer som adopterar/adopterat från Sydafrika 

Facebookgrupper adoptivfamilj

Thailand - Adoption in Thailand

Adopterade

Forum för adopterade
Adopterade koreaners förening, AKF

Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF 
AFO Stockholm, Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn i Sthlm
AFO Skåne, Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn i Skåne

Facebookgrupper adopterad

Adopterad i Sverige
Brasilien - Adopterad
Colombia- Adopterad från Colombia
Chile - Adopterad
Colombia - Adopterad från Colombia
FFIA - Familjeföreningen för internationellt adopterade
Guatemala och central Amerika - Adopterad
Thailand - Back to the roots 
Indien - Adopterad från Indien
Indien och Sri Lanka - Adopterad från Indien och Sri Lanka
VIA - Vuxen Internationellt Adopterad
ARV - adopterades resurscenter väst