Medlem

Muren Fam Paterson

En förening för adopterade och deras familjer

Familjeföreningen för internationellt adopterade bytte under 2014 namn från Familjeföreningen för internationell adoption. Namnbytet avspeglar den förändring i inriktning som föreningen gjort. FFIA förmedlade tidigare barn från utlandet men den nuvarande verksamheten inriktas på de adopterade.

Vem som vill är välkommen som medlem i föreningen, men bara de som adopterats via FFIA har vissa förmåner vad gäller stöd och stipendier.

Enligt stadgarna ska föreningen arbeta för att:

  • främja adopterade barns kulturella arv
  • motverka fördomar mot människor på grund av etnisk eller nationell härkomst
  • stödja personlig utveckling avseende barn som adopterats genom FFIA
  • stödja adopterade barns rättigheter
  • genom internationellt bistånd arbeta förbarns utveckling och rättigheter
  • verka för att övergivna barn får adoptivfamilj i sitt hemland
  • stödja utbildning om adoption och barns rättigheter

För att främja adopterades kulturella arv har medel avsatts för att ge stipendier för återresor och bidrag för rotsökning. FFIA har också avsatt medel för att ge stöd till terapi för den adopterade som behöver detta. I FFIA Bistånd arbetar vi med bistånd till de adopterades ursprungsländer.

Länk till information om och blanketter för ansökan om stipendium, bidrag och stöd