FFIAs nya framtid som medlems- och biståndsförening

Den som önskar stödja föreningen och dess syften är välkommen som medlem. Familj med hemmavarande barn under 18 år går under ett gemensamt medlemskap. Adopterade över 18 år som ansöker om bidrag skall vara enskild medlem.

Ordinarie medlemskap 150:- /år

Fullt medlemskap ger möjlighet till nätverkande och kontakt med andra adoptivfamiljer och adopterade via FFIA:s hemsida. Därutöver ingår FFIA:s infoblad (4 nr/år)  samt behörighet att söka medel för återresor, rotsökning och terapi. Betala in medelmsavgiften på Bankgironr:  720-8929 och anmäl dig som medlem nedan.

Anmäl dig som ordinarie medlem här