FFIAs nya framtid som medlems- och biståndsförening

Den som önskar stödja föreningen och dess syften är välkommen som medlem. Familj med hemmavarande barn under 18 år går under ett gemensamt medlemskap. Adopterade över 18 år som ansöker om bidrag skall vara enskild medlem.

Ordinarie medlemskap 150:- /år

Fullt medlemskap ger behörighet att söka medel för återresor, rotsökning och terapi.