FFIA mot en ny framtid som medlems- och biståndsförening

Man kan välja mellan att bli medlem eller att bara registrera sig. Registreringen innebär att FFIA har kvar registerinformationen och därmed kan hjälpa till med frågor som kan uppstå.

Ordinarie medlemskap 150:- /år

Fullt medlemskap ger, utöver förmånen för gratis registrering, möjlighet till nätverkande och kontakt med andra adoptivfamiljer och adopterade via FFIA:s hemsida. Därutöver ingår FFIA:s infoblad (4 nr/år)  samt behörighet att söka medel för återresor, rotsökning och terapi. Betala in medelmsavgiften på Bankgironr:  720-8929 och anmäl dig som medlem nedan.

Anmäl dig som ordinarie medlem här

Gratis registrering

Man får information om träffar då föreningen får besök från utlandskontakterna. Man blir kontaktad om någon utlandskontakt skulle vilja hitta en adopterad person. Detta erbjudande gäller tills vidare.

För att FFIA skall kunna ha kvar registeruppgifter behöver de adopterade själva, eller beträffande omyndiga barn deras föräldrar, ge sitt samtycke till detta. Även du som blir medlem måste göra en registeranmälan.

Den som gör en registeranmälan godkänner därmed att FFIA behåller de uppgifter om dem som finns i registret, d.v.s. adopterades namn, födelsedatum, ankomstdatum till Sverige samt ursprungskontakt i utlandet samt namn och adress till adoptivföräldrar i Sverige. Detta medgivande ges i samband med anmälan.

För att FFIA i framtiden ska kunna bistå de adopterade behöver dessa uppgifter finnas hos oss.

Registrera dina uppgifter här