Råd och stöd

Adopterade såväl som adoptivfamiljer kan behöva råd och stöd vid olika tidpunkter i livet. Ett sådant särskilt stöd skall enligt Socialtjänstlagen finnas hos Socialtjänsten. MIA har en mycket bra uppdaterad hemsida med hänvisningar