Råd och stöd

Adopterade såväl som adoptivfamiljer kan behöva råd och stöd vid olika tidpunkter i livet. Ett sådant särskilt stöd skall enligt Socialtjänstlagen finnas hos Socialtjänsten.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har en bra hemsida med information och hänvisningar.