Årsmöte FFIA 10:e maj

Årsmöte med föreläsning med Mary Juusela och diskussioner om Framtidens FFIA.

FFIA:s medlemmar hälsas välkomna till årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar lördagen den 10 maj 2014.

Enskilda medlemsfamiljers motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 april. FFIA:s verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida ca en vecka före årsmötet.

Under de 34 år som FFIA har funnits har nästan 3450 barn kommit till familjer i Sverige genom FFIA. Målet är att FFIA ska leva vidare som medlems- och biståndsförening och arbeta för att på bästa sätt ta tillvara de adopterade och deras familjers intressen.

Kom och var med och påverka genom att delta i diskussionerna om hur vi tillsammans kan skapa Framtidens FFIA. Har du inte möjlighet att delta i mötet är du naturligtvis välkommen att kontakta FFIA:s ordförande Carin Fremling, carin.fremling@nuinternet.se och framföra dina tankar och idéer.

Vi har också glädjen att hälsa författaren Mary Juusela välkommen till oss. Många känner säkert till Mary från boken "Adoption; - Banden som gör oss till familj" som kom ut 2010. Nu i vår är Mary åter aktuell med en ny reportagebok om rötter och återresor, "Adoption; - Den stora återresan".

Boken handlar om fem svenska adoptivfamiljer som åker tillbaka till ursprungsländerna Indien, Kina, Chile och Sydafrika. Man får följa familjerna under tre år i deras olika processer av att förbereda, fullborda och att leva med en återresa. Läs gärna mer om Mary på www.maryjuusela.se.

Program

 

Samling från 12.00 - start årsmötesförhandlingar 12.30

  • Årsmötesförhandlingar
  • Mary Juusela
  • Framtidens FFIA

Vi beräknas sluta ca kl. 16.00

FFIA bjuder på förfriskningar, frukt och godis.

Välkomna till Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, Sven Källfelts gata 5-11, Västra Frölunda, sal Grönland. Nr 15 på karta, se länk. www.nhv.se/customer/templates/InfoPage.aspx?id=320&epslanguage=SV

Anmälan om deltagande senast den 6 maj till Kaisa Hammar,

e-post kaisa.hammar@ffia.se eller tel. 031-704 60 93.

Varmt välkomna!