Kallelse extra föreningsstämma

Lördagen den 12 oktober 2013 kl 13:00 i Göteborg

 

FFIA:s medlemmar hälsas välkomna till extra föreningsstämma. Styrelsen föreslår stämman: att besluta om att FFIA skall avveckla förmedlingsverksamheten under 2014. Beslutet innebär att FFIA inför år 2014 enbart ansöker om begränsade landauktorisationer . Begränsningen skall bestå i att FFIA skall kunna handlägga och avsluta pågående ärenden under auktorisationens giltighetstid men däremot inte påbörja nya ärenden.

Den extrainsatta föreningsstämman kommer att äga rum i Göteborg lördagen den 12 oktober 2013 på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, Sven Källfelts gata 5-11, sal Grönland. Nr 15 på karta, se länk. www.nhv.se/customer/templates/InfoPage.aspx?id=320&epslanguage=SV

Bakgrund till förslag och ytterligare information finns i länk (pdf).
FFIA:s stadgar finns att ta del av på www.ffia.se

Handläggare Eva Turner och Britt-Marie Nygren; adoption@ffia.se

Informationsansvarig  Helene Mohlin; helene.mohlin@ffia.se

Verksamhetschef  Annikka Hedberg;  annikka.hedberg@ffia.se
Telefon 031-704 60 80 Måndag - torsdag 9.00 - 12.00

Frågor om styrelsens förslag besvaras av:

Ordförande Carin Fremling 0702- 99 64 04 carin.fremling@nuinternet.com

Anmälan om deltagande görs till Kaisa Hammar senast den 9 oktober via e-post: kaisa.hammar@ffia.se eller telefon: 031-704 60 93.

Varmt välkomna!           

Carin Fremling

Ordförande