Information om avveckling

Beslut att avveckla förmedlingen

Föreningsstämman 12/10 2013 beslutade att avveckla FFIA:s förmedlingsverksamhet under 2014. Med anledning av beslutet har FFIA under detta år endast begränsade landauktorisationer som innebär att vi kan handlägga och avsluta pågående ärenden men inga nya ansökningar skickas till utlandet genom FFIA.

Enligt  lagen om internationell adoptionsförmedling skall en auktoriserad sammanslutning ha ekonomiska medel för avveckling av sammanslutningen. FFIA uppfyller detta krav och har ekonomiska medel att slutföra samtliga pågående adoptioner samt att avveckla verksamheten.

Familjer som haft en ansökan sänd till CCCWA i Kina, DSDW i Thailand, Ungern och ICBF i Colombia har flyttats över till någon av de andra svenska adoptionsorganisationerna som fortsättningsvis kommer handlägga deras ärende. Ansökningarna i övriga länder kommer att flyttas över under våren med några få undantag. Se nyhetsbrev för mer information.

Familjer som fortfarande uppföljningsrapporterar flyttas också över till andra organisationer stegvis under våren. Skriftlig information kommer till berörda familjer.

Senare under året kommer alla familjer som har adopterat genom FFIA att informeras via hemsidan om hur barnens handlingar kommer att arkiveras i framtiden.

För medlemmar och adopterade

Föreningen kommer att existera även fortsättningsvis som bistånd- och medlemsförening. Ert medlemskap för 2013 gäller även för 2014