Kallelse till extra årsmöte 2022

Kallelse till extra årsmöte 2022

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till ett extra årsmöte den 20 juni 2022, kl. 18.00 med anledning av stadgeändring inför upplösning av föreningen (inför kommande bildande av stiftelse).

Mötet kommer hållas digitalt via Zoom.
Anmälan om deltagande görs senast den 17 juni 2022, till: info@ffia.se Ange i din anmälan vilken e-postadress du vill ha zoom länken skickad till. Det går bra att ansluta utan att ha denna applikation nedladdad till sin dator/telefon. Då väljer man bara "anslut via internet" när frågan om hur man vill ansluta visar sig på skärmen.

___________________________________________________________________

Välkomna!

Styrelsen genom Monica Fagerberg
Ordförande