Inför årsmötet - Motioner till årsmötet skickas till styrelsen före 28/3

Enskilda medlemsfamiljers motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28/3. Ni är välkomna att skicka eventuella motioner till info@ffia.se