Nu finns verksamhetsberättelsen för 2014 på hemsidan