Stipendier och Stöd för FFIA-adopterade

Vill du åka på återresa till ditt ursprungsland?
Eller behöver du annat stöd?

För den som är adopterad via FFIA finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd.
Här får du information om hur FFIA hjälper till.