Stipendier och Stöd för FFIA-adopterade

Vill du åka på återresa till ditt ursprungsland? Eller behöver du annat stöd? Här får du information om hur FFIA hjälper till