Telefon och internet fungerar igen.

Nu äntligen fungerar telefon och internet igen. Vet du med dig att du skickat mail och inte fått svar, maila oss igen!