Om FFIA

FFIA avvecklade förmedlingsverksamheten under 2014. Vi rekommenderar alla adoptionssökande att vända sig till en annan organisation för att höra om möjligheter att adoptera från deras samarbetskontakter och länder.

Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA, ändrade 2015 namnet till Familjeföreningen för internationellt adopterade. Föreningen har lång erfarenhet av adoptionsarbete. Sedan 1980 och fram till 2015 har omkring 3500 barn från utlandet kommit till svenska familjer genom vår organisation. FFIA finns till för de adopterade barnen och deras familjer och arbetar även med bistånd till barnens ursprungsländer.

Alla som är intresserade av föreningens verksamheter är välkomna att vara med. 

FFIA:s styrelse, som väljs av medlemmarna på årsmötet, samordnar de aktiviteter som bedrivs på ideell basis av medlemmarna.