Adopterad genom FFIA

Om FFIA:s adoptioner och adoptionshandlingar

Åren 1980 -2014 kom 3.459 barn från 14 länder till Sverige genom FFIA:s förmedling. FFIA var en av staten auktoriserad adoptionsorganisation som stod under statlig tillsyn fram till 2015. 

Information om FFIA:s adoptionsakter
I samband med FFIA:s avveckling av adoptionsförmedlingen överfördes ansvaret för FFIA:s arkiv till tillsynsmyndigheten MIA, numera MFoF. 

All information FFIA fått om en enskild adoption har också adoptivföräldrarna fått ta del av. Samma information finns också arkiverad hos Landsarkivet i Göteborg. Adopterade kan rekvirera ut sin egen adoptionsakt därifrån. Mera omfattande efterforskning är förenad med en kostnad som den adopterade själv får stå för.