Om adoptionshandlingar

De flesta adopterade har förmodligen tillgång till sina adoptionshandlingar genom adoptivföräldrarna. Det kan också vara bra att veta att det bl.a. ska finnas en uppsättning handlingar hos Socialförvaltningen i den kommun föräldrarna bodde när de genomförde adoptionen. Dit kan du som är adopterad alltid vända dig. Det finns även andra möjliga sätt att hitta sina adoptionshandlingar.

Tillsynsmyndigheten för internationella adoptioner  Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har mycket information på sin hemsida som kan underlätta. Om din adoptionsorganisation inte längre finns kvar eller om du blivit adopterad genom privata kontakter kan du vänta dig till myndigheten för att få information om var adoptionshandlingarna finns arkiverade.