Om FFIA:s stiftelse

Stiftelsen bildades på grundval av att den av staten auktoriserade adoptionsorganisationen Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA, förmedlat 3.459 barn till Sverige under åren 1980 - 2014 från 14 länder i Asien, Syd- och Mellanamerika, Europa och Afrika.

Från och med verksamhetsåret 2015 begränsade FFIA sin verksamhet till att endast avse verksamhet för adopterade och biståndsverksamhet, däremot inte förmedlingsverksamhet. Föreningens namn ändrades 2015 till Familjeföreningen för internationellt adopterade, FFIA. Denna verksamhet pågick fram till slutet av 2022 då föreningen ombildades till stiftelse med namnet FFIA:s stiftelse för internationellt adopterade.

Vid organisationens avslut av förmedlingsverksamheten fanns en del medel fonderade och stiftelsen bildades för att säkerställa att de återstående medel som finns ska komma de adopterade till nytta. I första hand skall medel tilldelas adopterade genom FFIA och i andra hand andra internationellt adopterade i Sverige.