Att söka sin livshistoria

 

Bra att veta

Du kan vända dig med dina frågor till den adoptionsorganisation som tog hand om din adoption, om den finns kvar. Om organisationen upphört eller om du inte vet vilken organisation som tog hand om din adoption kan du istället vända dig till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF). Myndigheten kan även ge visst stöd vid ursprungssökning.

FFIA:s stiftelse lämnar främst bidrag till sökning efter ursprung via DNA-register. Detta sätt blir alltmer spritt och känt och vi tänker oss att möjligheterna kommer att öka i framtiden att söka biologiskt ursprung på detta sätt.