Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål ska vara att ge ekonomiskt stöd till personer som är internationellt adopterade till Sverige. Syftet med det ekonomiska stödet ska företrädesvis vara att främja de adopterade personernas möjligheter att kunna besöka sina ursprungsländer eller att på annat sätt söka sitt ursprung.

Stiftelsen får även främja de adopterades kulturella arv, identitet och personliga utveckling genom exempelvis gemensamhetsaktiviteter. Stiftelsen får också främja därtill näraliggande ändamål. Stiftelsen får istället för eller utöver att ge ekonomiskt stöd enligt ovan, ge ekonomiskt stöd till annan organisation som främjar ovan angivna ändamål.

Om det ekonomiska stödet delas ut direkt till internationellt adopterade så ska bidrag i första hand ges till personer som är adopterade genom Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA och i andra hand till andra internationellt adopterade i Sverige. Styrelsen har rätt att bestämma i vilka proportioner stiftelsens särskilda ändamål ska tillgodoses.