Historik

Adoptionerna i Vietnam skedde i samarbete mellan den centrala adoptionsmyndigheten och myndigheterna på provinsnivå. Det formella adoptionsbeslutet fattades i provinsen medan centralmyndigheten hade i uppdrag att fungera som kontrollinstans.

Det var Folkkommittén (Peoples Committee) i provinsen som beslutade i varje adoptionsärende. Innan beslut skall Justitiedepartementet i provinsen ha gjort en utredning om barnets bakgrund, giltigheten av övergivandet och andra relevanta frågor som ligger till grund för adoptionsbeslutet.

FFIA hade registrerat kontor enligt reglerna och en anställd representant, Mr Dai.