Thailand

Thailand har ett system med några få auktoriserade organisationer som har statlig auktorisation för att arbeta med internationella adoptioner. Den statliga myndigheten DSDW har ansvar för tillsyn av dessa organisationer och ansvarar även för själva adoptionsprocedurens genomförande. Samtidigt förmedlas adoptionerna från de statliga barnhemmen direkt från DSDW. 

FFIA började samarbeta med Thailand 1989. Under de första 10 åren gällde samarbetet endast Thai Red Cross eftersom vi då var förhindrade till samarbete med myndigheten som AC då samarbetade med. När reglerna ändrades omkring 1990 påbörjade FFIA även samarbete direkt med DPW (nuvarande DSDW). 

I samarbetet med Thai Red Cross har vi fått enstaka barn varje år. Även dessa barn har processats genom centralmyndigheten på samma sätt som barnen från de statliga barnhemmen. 

I samband med FFIA:s avveckling överlämnades kontakten till BFA, Barnen Framför Allt.

Samarbetsår: 1989 - 2014  
Antal barn: 143 

Thai Red Cross, Bangkok: 43 

Department of Social Development and Welfare (DSDW):  83