Historik

ICBF ansvarsområde och bakgrund till adoption

ICBF står för Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vilket kan översättas till familjemyndigheten. Inom denna myndighet har man ansvar för allt som berör familjen; internflyktingar, äldre, unga brottslingar etc. Ett av ICBF:s många ansvarsområden är förebyggande arbete med familjer (programa de prevención).

I Bogotá finns ICBF:s centrala enhet för alla adoptioner i landet. Det är här man ansöker om ett adoptivbarn och det är detta kontor som styr vart familjens adoptionsansökan hamnar, men det är det lokala ICBF som beslutar om lämpligaste familjen för varje enskilt barn bland de ansökningar man fått från ICBF:s centrala enhet.

I Colombia är det alltid en domstol som förklarar barn övergivna och tillgängliga för adoption. Innan detta kan ske skall en grundlig utredning ha genomförts. ICBF är den myndighet som har ansvar för utredningen av barnens bakgrund och ursprung. ICBF finns på central, regional och lokal nivå.

Det finns enorma sociala problem och stora klyftor i Colombia. Ekonomiska och framför allt sociala problem är de huvudsakliga grundorsakerna till varför familjer inte klarar av att ta hand om sina barn, vilket gör att barnet riskerar att hamna på gatan eller på ett barnhem. De kommer då in under ICBF:s beskydd (Programa de protección). ICBF är angelägna om att följa FN:s barnkonvention och att tillämpa den i verkligheten. Man accepterar inte att barn misshandlas och växer upp i familjer med missbruk. Många barn omhändertas av just sådana skäl. Dessa barn behöver ett nytt, permanent hem! 

Tonårsgraviditeter är ett stort problem i Colombia och många flickor utnyttjas sexuellt. Ibland får flickor barn i mycket tidig ålder. ICBF har speciella hem för flickor som utsatts för sexuella övergrepp och/eller lever i risk miljöer.

Många av barnen på barnhemmen i Colombia har en bättre fungerande familj och kan då inte adopteras. För att adoption skall komma i fråga krävs att föräldrarna lämnar samtycke eller att de fråntas vårdnaden om sitt barn. Vissa barn överges också på gatan eller på sjukhuset och man söker då efter föräldrar eller andra anhöriga genom polisen och genom att annonsera i dagspress och i TV.

ICBF föredrar att placera små barn under 6 år i fosterhem. I ett fosterhem har man ofta flera barn. Det är ett slags yrke att vara fosterfamilj. Det ställs höga krav på fosterfamiljerna och de skall kunna ge kärlek och omvårdnad till ett barn som troligen kommer att adopteras bort efter en tid. Vissa barn stannar en längre tid i sina fosterfamiljer. Fosterfamiljerna får en viss, ganska liten ersättning per barn.

När ett barn har förklarats övergivet och klart för adoption av familjedomstolen kommer det in i ICBF:s program för adoption. Det är viktigt att hålla isär adoption genom ICBF och adoption genom privata barnhem i Colombia. ICBF-barnen bor oftast i fosterhem och kommer från hela Colombia. De adopterade har mycket varierande ursprung.