Ungern

FFIA började samarbeta med Ungern 2012. Samarbetet skedde direkt mot centralmyndigheten Ministry of National Resourses. FFIA hade en representant i landet. Barnen från Ungern kom från något av de statliga barnhemmen eller från ett fosterhem.

Samarbetstid: 2012-2014

Antal barn: 3