Litteraturtips

Rekommenderad bok "Den stora Återresan" av Mary JuuselaDen Stora Aterresan Omslag

 

Mer litteratur

French, Sofia (2005): På jakt efter Mr Kim i Seoul. Wahlström & Widstrand.
Författarens personliga berättelse om uppväxt och ett vuxenblivande, en berättelse om de olika - mentala och bokstavliga - resor det innebär.

Holmström, Shanti (1998): Mitt okända hemland. Almqvist Wiksell.
En rörande och rolig bok om Shanti som reser till Indien och letar rätt på barnhemmet varifrån hon lämnades för adoption för sjutton år sedan. 

Lindström, Sofia och Trotzig, Astrid (red) (2003): Hitta hem. Ordfront.
En antologi med texter av adopterade från Korea om hur det är att växa upp i Sverige och hur de ser på adoption.

Paulrud, Anders (1996): Amamamor. Bonnier Alba.
En vuxen svenskadopterad söker sitt ursprung och skildrar sina två mödrars liv.

Trotzig, Astrid (1996): Blod är tjockare än vatten. Albert Bonniers.
En tankeväckande bok om sökandet efter en identitet och resan tillbaka till ursprungslandet.

von Melen, Anna (1998): Samtal med vuxna adopterade. Rabén Prisma.
Boken innehåller bl.a. 18 intervjuer med vuxna utlandsadopterade och olika sätt att förhålla sig till sin situation som adopterad. En bok att spegla sig i för den som liksom författarinnan själv är adopterad.

Åsbäck, Christina (2003): Mariamma. Anna Rosenqvist & Christina Åsbäck & Förlags AB Björnen.
Mariamma är berättelsen om en liten flickas färd från ett barnhem i Indien till adoptivfamiljen i Fågelfors och livet som Anna.