Barnhemsinformation

De barn - flickor och pojkar - som adopterades från Vietnam fanns på barnhem, vilka kallas för sociala centra. Dessa sociala center är ofta en blandning av både hem för handikappade barn och för barn utan föräldrar. På en del ställen fungerar de även som ålderdomshem eller som internatskolor för dövstumma barn. Den vanligaste orsaken till att barn övergavs var att modern var ung och ensamstående och saknade möjlighet att ta hand om sitt barn, men det fanns också barn övergivna av andra anledningar.

Barnen kom från något av de statliga barnhemmen i de provinser FFIA hade samarbete med. De flesta av FFIAs barn kom från södra Vietnam, Vung Tao och Ho Chi Minh City. Samarbetet upphörde då gällande myndighetsavtal med Sverige upphörde.