Återresor

Adopterade har möjlighet att ansöka om stipendium från FFIA:s stiftelse för sin återresa, maximalt 2 gånger per adopterad person med minst 3 år mellan resorna. Adopterad genom FFIA ges prioritet. Ett bidrag på upp till 20.000 kronor kan lämnas (2023).  Stipendium ges endast till den adopterade själv och inte till medresenärer. 

En del adopterade reser tillbaka till ursprungslandet tillsammans med sin familj under barnaåren eller tonårstiden. Då är man ofta postitiv inför allt nytt och spännande och kan använda återresan som hjälp att bygga upp sin identitet. Andra väljer att göra en resa lite senare, kanske som vuxna. 

Många adopterade reser själva eller tillsammans med en god vän. För den adopterade kan det vara bra att ha någon att tala med, någon som förstår och någon som man kan dela tankar och känslor med.

För den adopterade är resan tillbaka till ursprungslandet en mycket speciell resa och därför är det viktigt att den planeras väl. Många tankar och känslor väcks till liv och därför är det viktigt att innan resan tänka igenom vad man vill få ut av den.

Det kan ta lång tid att få kontakt med barnhem och institutioner. Det är viktigt att man tar god tid på sig och börjar planeringen av återresan i mycket god tid, gärna något år i förväg.