Additional Remand Home, Mumbai

Additional Remand Home är ett statligt barnhem som drivs av Children´s Aid Society. Det ligger i utkanten av Mumbai och ockuperar ett helt kvarter. Där fanns på 1980-talet uppemot 600 barn från 2 års ålder och upp till 18 år. Barnhemmet  var mycket fattigt och i dålig kondition. I stort sett alla barn som kom härifrån till Sverige var sjuka på ett eller annat sätt, förkylda, öron- och ögoninflammationer, skabb och löss var mycket vanligt. Barnens boendeförhållanden var urusla, de sov på stengolvet med i bästa fall en liten filt över sig. De sanitära förhållandena var under all kritik. För de flesta barn var tiden på Additional Remand Home en traumatisk upplevelse. 

Barnen som kom hit var nästan alltid hittebarn från Juvenile Court (numera Child Welfare Board), helt övergivna barn där man inte hade någon information om föräldrar.  De hade i de flesta fall blivit funna av polisen eller lämnade till polisen av någon som funnit barnet ensamt och övergivet. På Juvenile Court startade man då en utredning för att försöka finna föräldrarna och barnet placerades under tiden på ett barnhem. De flesta barn över 2 år kom till Additional Remand Home. Barnhemmet finns kvar (2014) men har inte längre så små barn.

Samarbetstid: 1980-1983
Antal barn: 46