Faith Home, Chennai (Madras), Syd-Indien

Faith Home Barnhem

Faith Home barnhem ligger i byn Porur utanför Chennai (fd. Madras) i södra Indien. Där finns omkring 250 barn som kommer från "trasiga" miljöer och är i omedelbart behov av den omvårdnad som ett normalt hem skall ge. En del av barnen bor på barnhemmet en tid då föräldrarna inte kan ta hand om dem, andra saknar föräldrar.

Samarbetsparten i Indien är stiftelsen Faith Home och under dess styrelse ansvarar barnhemmets föreståndare. Här kan Du se en bild på delar av styrelsen i Indien

Barnhemmet startades 1969 och stödet från Sverige har pågått sedan dess. Samtliga byggnader på barnhemmet är uppförda för pengar som samlats in i Sverige. Både Radiohjälpen och SIDA har varit med och bidragit. Här finns ett bildgalleri på några byggnader på barnhemmet.


I skolans som drivs av barnhemmet undervisas ca 1000 elever, på hemspråket Tamil. Barnen kommer både från barnhemmet och från byn runt barnhemmet.

Skolan får stöd från delstaten och har gått rykte i byn och en god atmosfär för barnen. Bilder på skolan

Kostnaden för driften av barnhemmet uppgår årligen till ca 350 000 svenska kronor. Barnfonden översänder varje månad pengar till barnhemmet.