St. Lewis Children´s Welfare Society

Barnhemmet låg ca 20 km utanför Colombos internationella flygplats på Girikulla Road i Katana, en typisk lankesisk by.

Barnhemmet grundades 1983 av Ira och Chris Fernando men var då inte registrerat. Då tog man bara emot barn upp till fem års ålder. 1984 fick man barnhemmet registrerat av Department of Probation and Child Care Services (DPCCS) och antalet barn ökade.

1986 började FFIA samarbeta med barnhemmet. Upp till 30 barn kunde bo på barnhemmet. 1988-1989 minskade barnhemsverksamheten och barnhemmet finns numera inte kvar.

Vilka barn hamnade här och varför?

Barnen var oftast barn till ogifta mödrar. Det var på 80- och 90-talet svårt för ogifta mödrar att bli accepterade i Sri Lanka och det var mycket sällsynt att en ensamstående kvinna hade möjlighet att själv ta hand om sitt barn. Det hände också att barn övergavs senare av sociala och ekonomiska skäl.