Juvenile Court, Mumbai

Juvenile Court ansvarade för barnen med de placerades på något av de registrerade barnhemmen Rescue Home Asha Sadan, Additional Remand Home, Shree Manav Seva Sangh eller Shraddanand Mahilashram i Bombay. Domstolen tilldelade FFIA barn som var färdigutredda och förklarade övergivna. Det var nästan alltid barn som polisen hade hittat någonstans i denna stora stad, där miljontals familjer bodde längs med gator i skjul eller under bar himmel. Detta berodde dels på fattigdom men också på att det var nästan omöjligt att transportera sig från utkanten av stan till de områden där jobben fanns. Bombay (Mumbai) ligger på en udde, med havet som begränsar transportmöjligheterna.

FFIA fick många barn från domstolen under åren 1980 - 1986.