Rescue Home Asha Sadan, Mumbai

Barnhemmet drivs av organisationen Maharastra State Womans Council, MSWC. Det ligger vägg i vägg med f.d. Juvenile Court som numera heter Juvenile Welfare Board. Hit kommer alla hittebarn. En del av dem placeras därefter på Asha Sadan, en del på andra barnhem.

Asha Sadan är ett kombinerat barnhem och undsättningshem för ogifta kvinnor. Många av de barn som kommer härifrån har kända föräldrar eller i vart fall känd mor.

Mrs.Korshed Aga var ordförande de första åren. Mrs.Alka Mahtre var barnhemsföreståndarinna under väldigt många år, hon pensionerades i början av 2000-talet. Mrs.Mathre har fortfarande kontakt med många barn och känner igen de flesta. Hon har varit på besök i Sverige.
Tidigare ordföranden på 80:talet var Mrs.Korshed Aga vilket var den period som FFIA:s flesta adoptioner ägde rum. Därefter kom Mrs.Saroj Apte och sist Mrs Susheta Vaidya.

Asha Sadan är ett stort och välrenommerat barnhem.

Samarbetstid: 1980 - 2010

Antal barn: 92